Toppmeny

Allergi hund – en guide!


Funderar du över hundallergi? Om din hund har problem med klåda, kliande eller utslag i huden, eller andra irritationssymptom av mer beständigt slag, finns det en viss risk att din hund har allergi. Att en hund utvecklar kronisk allergi är däremot inte så vanligt som man kan tro, och i många fall är problemen istället relaterade till andra saker, såsom parasiter i huden, exempelvis löss eller rävskabb.

En grov uppskattning är att ungefär 2/3 av alla hundar som misstänks ha någon form av allergi egentligen har en annan åkomma. Därför kommer din veterinär säkerligen att testa för andra orsaker först, och utesluta dessa, innan han eller hon utför tester för hundallergi. Förutom skabb och löss är det även vanligt med hudinfektioner eller tillfälliga hormonella förändringar.

Om dessa mer vanliga orsaker utesluts brukar veterinären gå vidare och göra tester för hundallergi.

Allergi hund – Atopi

Atopi är en genetisk, det vill säga ärftlig, hundallergi, och tillika den vanligaste formen av allergi hund i Sverige. Gängse är att hunden då reagerar med allergi mot så kallade dammkvalster, men det är även vanligt med reaktioner mot olika typer av pollen, mögelsvampar och även katter.

Sammanfattningsvis är alltså atopi en hundallergi mot olika typer av allergener, det vill säga luftburna partiklar. Hunden immunförsvar överreagerar på dessa ämnen och symptomen blir en ihållande hudinflammation.

Själva den allergiska klådan för hunden brukar härröra sig till tassar, ansikte, armhålor och ljumskar. Det finns inga sätt att bota atopi eller denna typ av allergi hund, men det går att behandla och lindra symptomen på olika sätt.

  • Ett vanligt förfarande är att man inleder hyposensibilisering, vilket innebär att man under en längre tid ger hunden sprutor med det allergen som hunden reagerar mot, med successivt ökande dos, för att på så vis vänja hunden vid allergenet.
  • Man kan även ge hunden antihistaminer eller, vid mer akuta besvär, behandla med kortison.
  • Ett bra naturligt sätt för att linda hundens besvär, och som av många hundägare visat sig vara effektivt, är att komplettera kosten med nyttiga fettsyror, såsom Omega 3.

Hundallergi – foderöverkänslighet

Foderöverkänslighet är en ovanlig hundallergi. Den vanligaste symptomen på foderöverkänslighet är klåda, men även diarré eller kräkningar. För att ta reda på om hunden lider av foderöverkänslighet sätter man den på en så kallad eliminationsdiet, där man helt enkelt under en tidsperiod (ca 2-3 månader) tar bort och utesluter ämnen i hundens foder och kost som kan orsaka allergier.

Efter ett tag, när hunden är fri från symptom, går man tillbaks till den gamla kosten, för att då se om hunden reagerar med allergi.

Om foderöverkänslighet konstateras är behandlingen givetvis att undvika de ämnen i födan som hunden reagerar på. Ibland kan det vara så enkelt som att hunden behöver byta till ett mer lättsmält foder, i andra fall är det mer komplicerat. Detta rådfrågar du såklart din veterinär om. Vi kommer skriva mer om allergi hund framöver.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes