Toppmeny

Hundförsäkring # Så väljer du rätt försäkring åt din hund!


Säkerligen vill du att din hund ska leva ett långt välmående liv med maximal livskvalitet och trygghet.

En bra hundförsäkring är en av byggstenarna för att uppnå denna ambition och självklart något vi rekommenderar. För såhär är det: under hundens livstid kommer det sannolikt att hända saker som du inte kan förutse eller ens påverka. Om olyckan är framme och din hund blir skadad eller sjuk kan veterinärkostnaderna lätt sticka iväg till både fyr- och femsiffriga belopp.

Vid dessa tillfällen är det såklart absolut grundläggande med en hundförsäkring. Inte minst för att du ska kunna hjälpa din hund, även under svåra omständigheter, utan att samtidigt gå under ekonomiskt.

Vidare rekommenderar vi Folksam Hundförsäkring, som är både prisvärd, enkel att förstå, att teckna och använda.

Du kan KLICKA HÄR för att komma till sidan och läsa mer om denna försäkring.


Veterinärvård VS Livförsäkring

Rent generellt brukar försäkringsbolagen dela upp hundförsäkring i Veterinärvård och Livförsäkring. Dessa innebär följande.

Veterinärvård

Veterinärvård får räknas som själva grundförsäkringen för hundar. Som namnet avslöjar är detta en försäkring som är till för att täcka kostnader för undersökning, behandling och vård som veterinären utför. Bra hundförsäkringar täcker även för förband och medicin som veterinären använder.

Livförsäkring

En livförsäkring är i första hand till för om hunden avlider eller behöver avlivas. Men vissa försäkringsbolag har även livförsäkringar som ger ekonomisk ersättning om din hund springer bort (eller blir stulen).

Det finns också något som kallas för “ersättning för nedsatt brukbarhet” vilket kan vara aktuellt för dig som har en meriterande, arbetande eller av någon annan anledning inkomstbringande hund (exempelvis för fortplantning).

3 saker att tänka på innan du tecknar!

1. Bestäm vilken slags hundförsäkring som passar just din hund

Först och främst behöver du bestämma vilken slags hundförsäkring som passar just din hund. Vad för egenskaper definierar din hund i första hand? Är det en sällskapshund? En arbetshund? En jakthund? En utställningshund? Ska den tävla i agility? Har den en framtid för avel? Och så vidare.

Om du har detta på plats så blir det mycket lättare att veta vilken typ av försäkring du behöver. Om det exempelvis är en sällskapshund så räcker det kanske bra med en hundförsäkring för veterinärvård, men om det är en jakthund/servicehund, kanske det även kan vara en god idé att teckna livförsäkring.

2.Medföljer försäkring för din hundvalp?

Om du köper din hundvalp från en seriös uppfödare är valpen vanligtvis redan försäkrad – en försäkring som automatiskt förs över på dig när du köper hunden. Fråga uppfödaren vad som gäller i detta avseende.

Är det en “valpförsäkring” är denna oftast tidsbegränsad och avsedd för att skydda mot dolda fel och andra saker som är mer specifika för hundvalp. Kanske behöver du senare uppgradera denna hundförsäkring eller teckna en ny.

3.Välj ett renommerat försäkringbolag

Givetvis ska din hundförsäkring passa just din hund. Men det kan även finnas poänger med att välja ett välkänt, renommerat försäkringsbolag som har erfarenhet av hundförsäkring, och vars försäkringspaket täcker det gängse behover för en hundägare.

Som nämnt tidigare rekommenderar vi FOLKSAM HUNDFÖRSÄKRINGsom är både trygg, prisvärd och pålitlig enligt vår erfarenhet.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes