Toppmeny

Hundsjukdomar – 8 sjukdomstillstånd du bör känna till!


Hundsjukdomar kan ibland vara svåra att upptäcka, ibland är de väldigt uppenbara.

Som hundägare upptäcker man vanligtvis begynnande hundsjukdomar “på känsla”, det vill säga att man känner på sig att något inte stämmer med hunden, att något är fel. Det kan handla om allt från väldigt konkreta saker som andningssvårigheter och hälta, till mer subtila sjukdomar vilka tar sig uttryck i nedstämdhet, depression eller andra känslomässiga beteenden.

Här följer en lista på 8 vanliga hundsjukdomar som kan vara bra att känna till.

1.Ögonskada

När hundens öga skadats av yttre omständigheter såsom exempelvis bitsår eller rivsår, så bör detta undersökas av en veterinär så fort som möjligt. Lättast är upptäcka en dylik skada är att regelbundet jämföra ögonen – djupare sår har ofta ett slags grå konturslinje in den annars blanksläta hornhinnan, men det kan vara svårare att upptäcka eller diagnosticera ytliga sår. 

Men som sagt. Är du det minsta tveksam – kontakt veterinär. Alla typer av ögonskador bör behandlas omedelbart.

2. Förgiftning.

Det är ingen nyhet att hundar i allmänhet är både glupska och hungriga, och att det inte tillhör ovanligheterna att denna egenskap då och då leder till att hunden får i sig oönskad föda.

Misstänker du att din hund konsumerat något giftigt – kontakta en veterinär för rådgivning.

3. Magont/tarmvred

Hundens motsvarighet till människans tarmvred drabbar oftast storvuxna hundraser – magomvridning är därtill en åkomma med ihållande fysisk smärta som är riktigt obehaglig hundsjukdom som kräver snabb vård för att inte vara livshotande.

Undersökningar har visat att magvridning inträffar när utfodring och motion har utförts för tätt och precis som namnet avslöjar innebär åkomman att hundens magsäck vrids ett varv runt sin egen axel.

Andning och blodcirkulation påverkas snabbt, vanligt är att hunden försöker kräkas utan större resultat än viss utsöndring av slem och saliv.

OBS! Är det frågan om magvridning så måste din hund omedelbart få vård! Detta tillstånd kan leda till döden inom ett par timmar utan insatt behandling.

Hundsjukdomar – Hundartros/ledbesvär

Artros hos din hund uppstår av en gradvis nedbrytning av brosket i lederna. Samtidigt som nedbrytningen pågår sker även en kompensatorisk, men felaktig påbyggnad av broskvävnader och ben, vilket sammantaget leder till stelhet och hälta. Precis som hos människan är hundartros relaterat till ålder.

Ju äldre hunden blir desto större är risken för hundartros. Även unga hundar kan drabbas. Många gånger på grund av genetiska orsaker eller dåliga vanor, såsom för lite motion och rörelse – och för mycket mat. För att förebygga hund atros ska du alltså ge din hund rätt motion, rätt kost, men det kan även vara bra med naturliga kosttillskottsom stödjer leden och minskar nedbrytningen av brosk. Klicka på följande länk för att läsa mer om hund atros.

5. Trafikskador

Har din hund skadats i trafiken ska veterinär omedelbart uppsökas.

6. Benbrott eller hälta

Att din hund haltar behöver inte innebära något mer än en mindra åkomma, men om leden ifråga är varm och svullen bör du uppsöka veterinär – det kan vara frågan om en ledinfektion.

7. Ormbett

Har din hund blivit biten av en orm så brukar det bitna området svullna upp ganska kraftigt redan inom en timme. Det är i detta läge viktigt att hunden inte rör på sig “i onöden”, eftersom rörelse sätter fart på blodcirkulation och på så vis påskyndar spridningen av giftet i blodet. Om du har möjlighet så kan du bära din hund. Kontakta veterinär för behandling.

8. Getingstick

I de allra flesta fall är getingstick inte något du behöver oroa dig över. Men om du misstänker eller se att hundens allmäntillstånd har påverkats – ofta kan detta gälla vid väldigt många getingstick – så ska du kontakta veterinär.

Skulle getingsticket träffa tunga eller i munnen kan det finnas risk för att andningsvägarna täpps igen av svullnaden, och då ska du givetvis kontakta veterinär snarast. Finns det kortison hemma kan du ge detta till din hund enligt föreskriven dosering.


Denna text är sammansatt och utfunderad av Martin på Veterinär Stockholm

,

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes