Toppmeny

Utbildningar

I vår första serie av sidospåret “utbildningar”, ska vi titta lite närmare på en obligatorisk körkortskurs – handledarutbildningen. Eller som det officiella namnet lyder: introduktionsutbildning för körkort. Du kan läsa mer här om handledarutbildningens olika moment och innehåll. Utbildningen är cirka 3 timmar lång. Det flesta trafikskolor i Stockholm har handledarkurser varje vecka och det brukar gå att boka med hyfsat kort varsel. Handledaren och eleven behöver inte gå utbildningen samtidigt. Några sådana regler finns inte. En handledare kan också har fler adepter på samma gång. Däremot så måste handlaren gå en kurs för en elev. Det går alltså inte att gå utbildningen en gång och sedan övningsköra med ett tiotal.

forare

Nästa fråga är vad som krävs för att övningskörningen ska funka. Det traditionella tillvägagångssättet här är att prata om regler och struktur. Vår mening är att istället rikta uppmärksamhet mot vikten av det personlig ansvaret och mognaden. Låt oss titta närmare på självkontroll, ansvar och gemensamhetsstadiet.

Självkontroll – om aggressivitet i trafiken och fokus

Att lära sig köra bil handlar till stor del om självkontroll. Barn som blir arga visar sin ilska på ett okontrollerat sätt. De skriker, kanske sparkar och slår på något föremål. Om en sådan okontrollerad form av aggressivitet visar sig i trafiken, kan följderna bli katastrofala. Det gäller i stället att behärska sin eventuella irritation eller vrede, även om en medtrafikant uppvisat ett ojuste beteende mot en själv.

Aggressivitet gör att man fungerar sämre. Dels genom att man uppfattar och bedömer trafiksituationen sämre och dels genom att man fattar oöverlagda beslut. Dessutom skapas nya konflikter när man uppvisar aggressivt beteende.

En annan egenskap som krävs av en god förare är konsten att bibehålla uppmärksamhet och koncentration under en längre tid. Dagdrömmeri är ett exempel på negativt beteende som gör att uppmärksamheten minskar. Mer om detta kan du läsa på korkortsteori.n.nu

Ansvar – rättigheter och skyldigheter

Mognad hänger också samman med en ansvarsfull attityd. Den förvärvar vi bland annat genom ökade kunskaper och förståelse för att andra kan göra misstag i trafiken. Vi lever i ett samhälle där vi har många rättigheter men också skyldigheter. För att samhället ska fungera måste den enskilde medborgaren visa ansvar och respekt för andra människor. Hur skulle trafiken fungera om alla körde efter egna regler och utan att ta hänsyn till andra?

Å andra sidan förstår vi ju också att ju större omtanke och hänsyn vi visar andra, desto mjukare och desto bättre fungerar trafiken. De senaste decenniernas utveckling har inneburit att tempot i trafiken ökat och klimatet hårdnat. Var står vi om tjugo år om utvecklingen fortsätter att vara negativ?

Gemensamhetsstadiet — generositet, tolerans, hänsyn

Olycksutvecklingen i trafiken beror med andra ord i mycket hög grad på om vi som enskilda förare visar respekt för andra och tar mesta möjliga hänsyn, följer trafikreglerna och står för konsekvenserna av våra handlingar. Att utveckla ansvarskänsla och moral sker under många mognadsfaser som är gemensamma för människor, med ett viktigt undantag — alla når tyvärr inte samma nivå.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes