Toppmeny

Om vaccination för din hund


Frekventa hälsokontroller är viktigt för din hund, och inte minst gäller detta för valpar och unghundar.

Grunden för valpar är vaccinationsom skyddar mot de allvarligaste sjukdomarna, som till exempel valpsjuka – en hundsjukdom som kan vara dödlig eller ge hundvalpen men för livet, även om den får vård i ett tidigt skede.

När du hämtar din hundvalp hos uppfödaren ska den redan ha blivit vaccinerad mot parvovirus.

Om inte så måste du ta den till veterinär och få detta gjort så snabbt som möjligt. Detta är grunden för vaccination hund. Därefter följer en vaccination vid tolv veckors ålder, då ytterligare en gång mot parvovirus och mot valpsjuka och HCC (smittsam leverinflammation).

Efter grundvaccinationerna bör hunden återvaccineras för att bibehålla skydd – rådfråga din veterinär om gällande upplägg.
Spara alltid ditt vaccinationsintyg och ta med det vid varje tillfälle, så att din hunds vaccination dokumenteras noggrant.

Tips inför vaccinationen

Givetvis ska hunden vara frisk vid tillfället för vaccination. Försämringar i fysisk status och i immunsystem kan leda till att vaccinationen inte får vederbörlig effekt. Rekommenderat är därför att avmaska hunden eller ett par veckor innan tillfället för vaccinering.

Angånde Parvovirus

Parvovirus sprids med avföring från infekterade hundar under en kort tid, ca 14 dagar, och spridning kan följaktligen ske även om smittobäraren ännu inte uppvisat några symptom. Symtom på sjukdom upptäcks oftast inom ett par dagar från det att hunden infekterats. Typiskt är hög feber, kräkningar och diarré.

Vuxna hundar som får veterinärvård har goda chanser att tillfriska utan men från parvovirus, men för valpar är tillståndet värre, och inte sällan behäftat med dödlig utgång. Det är därför synnerligen viktigt med vaccination för din hund mot parvovirus enligt gängse rekommendationer.

Du kan läsa mer om Parvovirus här

Vaccination hund – Valpsjuka

Valpsjuka kan drabba hundar i alla åldrar, och det kan vara ett livshotande sjukdomstillstånd. Inkubationstiden är vanligen 3-6 dagar. Sjukdomen börjar med hög feber, nedsatt aptit och ett tillstånd av utmatting/trötthet. Kräkningar och diarrér är efterföljande symptom, ofta förekommer även en kraftig hosta. Misstänker du att din hund har valpsjuka ska du genast uppsöka veterinär.

Du kan läsa mer om Valpsjuka här


Powered by WordPress. Designed by WooThemes